Materská škola Bocianiky-Kisgólya Óvoda

Vitajte na stránkach našej materskej školy.

Teší nás, že ste zavítali práve k nám. Naša materská škola sa vyznačuje priateľským prostredím, ktoré na prvý pohľad poteší a rozžiari nielen Vaše malé ratolesti, ale aj Vás samotných. Sme si istí, že ihneď po prvej návšteve na Vás dopadne ľahká ťarcha nostalgie. Postačí len chvíľa, pár pohľadov na naše pestro vyzdobené a bohato vybavené triedy, a začnete s úsmevom na tvári spomínať, aké to bolo krásne a bezstarostné dochádzať každý všedný deň do škôlky. Doprajte svojmu dieťaťu krásne prežité predškolské roky, aké si pamätáte Vy a bez váhania ho zapíšte do našej materskej školy.

Našu materskú školu nájdete na adrese Hurbanova 4, Nesvady.

Materská škola  Bocianiky je dvojtriedna materská škola. Je umiestnená v príjemnom, pokojnom prostredí, nie sú v blízkosti žiadne rušivé elementy.

Školský dvor je pod dohľadom bocianov, keďže priamo pri školskom dvore je stĺp elektrického vedenia s bocianím hniezdom. Takto deti počas pobytu na školskom dvore pozorujú bociany.

Školský dvor je členený na dve časti. Predný dvor je priestranný, vybavený hracími vežami, šmýkačkami, pieskoviskom a voľným trávnatým priestorom na nerušený pohyb detí. Zadný dvor je viac krytý, tiež je tu šmýkačka, pieskovisko a hrací domček. Zadný dvor je husto prerastený lipami a smrekmi, tým máme veľmi dobré podmienky na hru detí v letnom období, kedy deti nie sú vystavené priamemu slniečku.

Materská škola Bocianiky má dve triedy:

Trieda s výchovným jazykom slovenským je umiestnená v zadnej časti budovy. Navštevuje ju 23 detí. Triednou učiteľkou je p. Iveta Mikleová, učiteľkou p. Monika Kollárová. Pracujú s deťmi od 3 do 6 rokov, je to heterogénna skupina. V triede sú súrodenecké páry, deti sa navzájom poznajú, tým má trieda rodinný charakter.

Trieda s výchovným jazykom maďarským je umiestnená do prednej časti budovy. Triednou učiteľkou je p. Mária Gáspárová, druhou učiteľkou je riad. MŠ p. Mgr. Rebeka Balogh. Triedu navštevuje 22 detí heterogénneho vekového zloženia od 3 do 6 rokov. Triedu tiež navštevujú súrodenecké páry, všetky deti sa navzájom poznajú aj z domáceho prostredia, tým má trieda rodinný charakter.

Pri materskej škole funguje Školská jedáleň, kde sa každodenne priamo v budove MŠ pripravuje strava pre deti ( nie je dovážaná).

 

A Kisgólya óvoda egy kétosztályos óvoda. Kellemes, nyugodt környezetben helyezkedik el, külső

zavaró tényezőktől elzárva. Az óvoda udvarát gólyák családja őrzi, akik az udvarral szembeni villanyoszlop tetején fészkelnek. Így a gyermekek is figyelhetik őket a kint tartózkodás alatt. Az udvar 2 részre oszlik. Az elülső tér tágasabb, mászókákkal, csúszdákkal, homokozóval ellátott, illetve szabad füves területtel, ahol gyermekek zavartalan mozgása biztosított. A hátsó udvar inkább árnyékolt, szintén található itt csúszda, homokozó, játék házikó. A sok fenyőfának és hársfának köszönhetően remek feltételek adódnak a nyári időszakban való játszásra, mikor is a gyermekeket a közvetlen napfénytől kell védenünk.

A Kisgólya óvoda 2 osztálya:

szlovák tanítási nyelvű osztály az épület hátsó részében található. Ezt 23 gyermek látogatja, ahol az osztályfőnök Mikle Iveta, tanító nénijük Kollár Monika. 3 és 6 éves közötti gyerekekkel foglalkoznak a vegyes korcsoportú osztályban. Testvérpárok is járnak ide, a kicsik ismerik egymást, így a csoport családi jellegű.

A magyar tanítási nyelvű osztály az épület elülső részében helyezkedik el. Az osztályfőnök Gáspár Marika tanító néni, a másik tanító néni az óvoda igazgatónője Mgr. Balogh Rebeka. A csoportba 22 gyermek jár, szintén vegyes korcsoportú, a 3-tól 6 éves korig való gyermekek látogatják. Mivel itt is találunk testvéreket és a gyermekek az otthoni környezetből is ismerik egymást, ugyanúgy családias légkört érezhetünk ebben a csoportban is.

Az óvoda mellett iskolai étkezde is működik, ahol naponta készül az étel az óvoda épületében (nem szállítják).

Anketa

Páčia sa Vám naše nové web stránky?

Áno, sú prehľadné a plné informácií. (21)
88%

Nie, nenašiel som tu to, čo som hľadal. (3)
13%

Celkový počet hlasov: 24

Novinky

Spustenie nových web stránok

03.02.2015 13:27
Prijmite prosím naše vrelé privítanie na našich nových webových stránkach. Sme radi, že ste...